Σύνθετη Αναζήτηση

Επιλέξτε τη συλλογή που θέλετε να αναζητήσετε Tooltip
Εισάγετε λέξεις κλειδιά στα Ελληνικά ή Αγγλικά - ο συνδυασμός ctrl-enter επεκτείνει το πεδίο στο οποίο βρίσκεστε

Η αναζήτηση στη συλλογή ελληνικών καταθέσεων θα πρέπει να γίνεται και με την χρήση ελληνικών όρων σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς

Εισάγετε λέξεις-κλειδιά
plastic and bicycle Tooltip
hair Tooltip
Εισάγετε αριθμούς με ή χωρίς κωδικό χώρας
WO2008014520 Tooltip
DE201310112935 Tooltip
WO1995US15925 Tooltip
Εισάγετε μια ή περισσότερες ημερομηνίες ή εύρος ημερομηνιών
2014-12-31 or 20141231 Tooltip
Εισάγετε το όνομα ή τα ονόματα φυσικού(ών)/νομικού(ών)προσώπου(ων)
Institut Pasteur Tooltip
Smith Tooltip
Εισάγετε ένα ή περισσότερα σύμβολα ταξινόμησης
F03G7/10 Tooltip
H03M1/12 Tooltip