Σύντομη βοήθεια

Ερωτήσεις γρήγορης βοήθειας

Απαντήσεις γρήγορης βοήθειας


Πόσους όρους μπορώ να εισάγω ανά πεδίο;

O μέγιστος αριθμός των όρων αναζήτησης διαχωριζόμενων με κενό ή κατάλληλο τελεστή είναι 10 ανά πεδίο.


Πώς εισάγω λέξεις που υπάρχουν στον τίτλο ή στην περίληψη;

Eισάγετε τους όρους αναζήτησης στα Αγγλικά ή Ελληνικά. Οι όροι διαχωρίζονται με κενό ή κατάλληλο τελεστή. Διακριτικοί χαρακτήρες, όπως διαλυτικά, τόνοι ή ομοειδείς χαρακτήρες , δεν είναι αποδεκτοί κατά την έρευνα στην παγκόσμια βάση δεδομένων.


Πως εισάγω λέξεις που υπάρχουν στην περιγραφή ή τις αξιώσεις;

Στις βάσεις δεδομένων ΕΡ και WO, ως όροι αναζήτησης μπορούν να εισαχθούν (στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά) λέξεις που υπάρχουν στο πλήρες κείμενο της περιγραφής και των αξιώσεων. Οι προαναφερόμενες βάσεις δεδομένων αποδέχονται διακριτικούς χαρακτήρες όπως διαλυτικά, τόνους ή ομοειδείς χαρακτήρες.


Μπορώ να χρησιμοποιήσω αποκοπή ή χαρακτήρες αναπλήρωσης (wildcards);

Ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες αναπλήρωσης για να επεκτείνετε την αναζήτησή σας ώστε να συμπεριληφθούν, για παράδειγμα, λέξεις στον πληθυντικό. Υπάρχουν 3 διαθέσιμοι χαρακτήρες αναπλήρωσης: *, ? , και #.


Πως μπορώ να εισάγω αριθμό δημοσίευσης, αριθμό αίτησης, αριθμό προτεραιότητας και αριθμό αναφοράς NPL;

Οι αριθμοί δημοσίευσης αποτελούνται από τον κωδικό της χώρας (δύο γράμματα) και έναν μεταβλητό σειριακό αριθμό (1 έως 12 ψηφία). Οι αριθμοί αίτησης αλλά και προτεραιότητας αποτελούνται από τον κωδικό χώρας (δύο γράμματα), το έτος κατάθεσης (τέσσερα ψηφία) και έναν μεταβλητό σειριακό αριθμό (1 έως 7 ψηφία) . Οι αριθμοί αναφοράς NPL (σχετική βιβλιογραφία εκτός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) πρέπει να εισαχθούν στο πεδίο του αριθμού δημοσίευσης και αποτελούνται από τον κωδικό ΧΡ και έναν μεταβλητό σειριακό αριθμό (1 έως 9 ψηφία) . Οι κωδικοί των χωρών είναι προαιρετικοί, ενώ μέχρι δέκα αριθμοί -το πολύ- μπορούν να εισαχθούν σε κάθε πεδίο.


Πως εισάγω ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων;

Ο μορφότυπος για φυσικό πρόσωπο αποτελείται από το επώνυμο ακολουθούμενο από το(α) μικρό(ά) όνομα(τα). Για νομικό πρόσωπο, ο μορφότυπος αποτελείται από όλες τις λέξεις που συνιστούν την επωνυμία του νομικού προσώπου, σε εισαγωγικά. Η αναζήτηση για ονόματα μπορεί να συμπεριλάβει, το πολύ, μέχρι δέκα λέξεις.


Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ των ταξινομήσεων IPC και CPC;

Η Διεθνής Ταξινόμηση Ευρεσιτεχνιών (IPC) είναι ένα σύστημα ιεραρχικής ταξινόμησης που εφαρμόζεται σε δημοσιευμένα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. To σύστημα Ταξινόμησης CPC βασίζεται στο IPC, είναι λεπτομερέστερο και χρησιμοποιείται από το ΕΓΔΕ για τη σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας ΔΕ.


Ποιές είναι οι αποδεκτές μορφές εισαγωγής ημερομηνίας;

H ημερομηνία δημοσίευσης μπορεί να εισαχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:π.χ. εεεεμμηη, ηη/μμ/εεεε ή εεεε-μμ-ηη ή ηη-μμ-εεεε


Ποιες είναι οι αποδεκτές μορφές εισαγωγής εύρους ημερομηνιών;

Το εύρος ημερομηνιών δημοσίευσης μπορεί να εισαχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 2000:2002 ή "2000 2002"


Μπορώ να αποθηκεύσω την αναζήτησή μου;

Ναι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το ιστορικό των αναζητήσεών σας επιλέγοντας ή απο-επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στο φύλλο Settings.