Σύντομη βοήθεια

Ερωτήσεις γρήγορης βοήθειας

Απαντήσεις γρήγορης βοήθειας


Τι είναι το σύστημα Ταξινόμησης Cooperative Patent Classification system;

Το σύστημα Ταξινόμησης Cooperative Patent Classification system αναπτύχθηκε από κοινού από το ΕΡΟ και το USPTO, συνδυάζει τις καλύτερες πρακτικές των δύο αυτών γραφείων και ευρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.


Πώς εισάγω τα σύμβολα της ταξινόμησης;

Εισάγαγετε τον κωδικό που σας δόθηκε - π.χ. H01L21/285 - στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε "Αναζήτηση". Το σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση σε διάφορα επίπεδα ταξινόμησης (π.χ. H01, H01L, κ.ά).


Τι σημαίνουν τα διαφορετικά εικονίδια;

Από αριστερά προς τα δεξιά, τα διαφορετικά εικονίδια σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον διαφυλλιστή και να επιλέξετε τα βέλη ώστε να εμφανίζονται τα σύμβολα αριστερά και οι τίτλοι δεξιά (ή αντίστροφα), να εναλλάσετε τη δομή (δενδρική ή ιεραρχική), να βλέπετε την αρχή και το τέλος των αρχείων IPC (τα αρχεία CPC τονίζονται με πράσινο χρώμα), να εμφανίζετε την περιοχή ευρετηρίασης CPC 2000 και να επιλέγετε αν οι σημειώσεις και οι προειδοποιήσεις θα είναι ορατές ή όχι, αν θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες επικαιροποίησης και, ακόμα, αν οι σχετικές αναφορές θα είναι ορατές.


Μπορώ να ανακτήσω μια ταξινόμηση χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά;

Ναι. Με την εισαγωγή στο πεδίο αναζήτησης έως 10 λέξεων κλειδιών στα αγγλικά. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό τελεστών Boolean ή χαρακτήρες αναπλήρωσης όπως *, ? and #.


Μπορώ να αρχίσω νέα αναζήτηση με χρήση της λίστας των ταξινομήσεων;

Ναι. Απλά επιλέξτε το κουτί που βρίσκεται δίπλα στις ταξινομήσεις που θέλετε να ερευνήσετε έτσι ώστε να τις αντιγράψετε στο κουτί "Επιλεγμένες ταξινομήσεις" που βρίσκεται στα αριστερά. Ο τελεστής "low" έχει επιλεγεί από το σύστημα, γεγονός που σημαίνει ότι η έρευνα σας θα περιλαμβάνει ιεραρχικά όλες τις εγγραφές κάτω από μια συγκεκριμένη ομάδα ταξινόμησης. Πατήστε το εικονίδιο "low" για να αλλάξετε τον τελεστή σε "exact" και να βρείτε μόνο τη συγκεκριμένη υποομάδα ταξινόμησης. Πατήστε το εικονίδιο "Find patents" για να ξεκινήσετε την έρευνά σας με τα επιλεγμένα σύμβολα. Πατήστε το εικονίδιο "Copy to search form" για να εξαγάγετε τα αποτελέσματα από την έρευνα ταξινόμησης σε μάσκα εκτενούς αναζήτησης.


Πού μπορώ να δω την περιγραφή μιας κλάσης CPC;

Επιλέξτε το σύμβολο CPC για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες μιας συγκρεκριμένης κλάσης. Η δομή εναλλάσεται από δενδρική σε ιεραρχική, με το αντιστοιχο εικονίδιο.


Τι σημαίνουν τα αστεράκια στην αρχή των ταξινομήσεων που βρέθηκαν;

Εάν χρησιμοποιήσατε λέξεις κλειδιά κατά την αναζήτηση, το σύστημα έρευνας ταξινόμησης θα πάρει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας, θα ταυτοποιήσει τις κλάσεις που αναγράφονται με μεγάλη συχνότητα στα έγγραφα που βρέθηκαν και θα τις αρχειοθετήσει με σειρά σχετικότητας (πρώτες οι συναφείς κλάσεις με πέντε αστέρια, το μέγιστο).


Τι σημαίνει το κείμενο στην παρένθεση;

Βρίσκονται μέσα σε αγκύλες {…} οι τίτλοι των ομάδων CPC που δεν υπάρχουν στην Διεθνή Ταξινόμηση Δ.Ε. ή οποιοδήποτε κείμενο CPC έχει επιπλέον προστεθεί στον αρχικό τίτλο μιας ομάδας IPC. Ενεργοποιήστε το εικονίδιο "CPC" για να τονίσετε το κείμενο με πράσινο χρώμα.