Σύντομη βοήθεια

Ερωτήσεις γρήγορης βοήθειας

Απαντήσεις γρήγορης βοήθειας


Είναι διαθέσιμα τα αρχεία βοήθειας (Help files) σε άλλες γλώσσες;

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία βοήθειας (Help files) στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Απλά επιλέξτε την γλώσσα. Μπορείτε στη συνέχεια να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά στο κείμενο των αρχείων βοήθειας στην επιλεγείσα γλώσσα.


Πώς μπορώ να επιστρέψω στη Λίστα Ευρετηρίου;

Πατήστε την επικεφαλίδα Βοήθεια, ή το κουμπί Πίσω.