Σύντομη βοήθεια

Ερωτήσεις γρήγορης βοήθειας

Απαντήσεις γρήγορης βοήθειας


Πώς ενεργοποιώ το ιστορικό ερωτημάτων;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ερωτημάτων, με επιλογή ή κατάργηση επιλογής του κουτιού που ευρίσκεται κάτω από την επικεφαλίδα Ρυθμίσεις.


Για πόσο χρόνο θα είναι σωσμένο το ιστορικό ερωτημάτων;

To ιστορικό ερωτημάτων σώζεται για την τρέχουσα συνεδρία του διαφυλλιστή, εκτός αν το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα cookies.


Υπάρχει κάποιο όριο για τον αριθμό ερωτημάτων που μπορούν να σωθούν;

Ναι. Το τρέχον όριο είναι 50 ερωτήματα.