Σύντομη βοήθεια

Ερωτήσεις γρήγορης βοήθειας

Απαντήσεις γρήγορης βοήθειας


Εάν αλλάξω τις ρυθμίσεις σε έναν υπολογιστή, αυτές θα μεταφερθούν σε άλλον;

Όχι, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε cookies του προγράμματος πλοήγησης.


Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσω τα cookies;

Τα cookies πρέπει να ενεργοποιηθούν. Διαφορετικά, μόνο η πρώτη σελίδα μπορεί να εμφανιστεί και εκτυπωθεί από την προεπισκόπηση της εκτύπωσης. Έτσι, εάν ο διαφυλλιστής σας έχει -πάντα ή αυτόματα- απενεργοποιημένα τα cookies, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας μας και να ξεκινήσετε ξανά από την αρχική σελίδα του Espacenet.